ETTIS - ENGLISH TTI SERVICES, súkromná jazyková škola
Naša filozofia Kurzy Firemná výučba Kariéra Referencie Linky Kontakt English
 
FaceBook

ZÁPIS DO JAZYKOVÝCH KURZOV ANGLIČTINY
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Všetky NOVÉ kurzy angličtiny máme pre vás milí študenti za STARÉ ceny, aj keď počet študentov v jednej skupinke nemôže kvôli aktuálnym opatreniam v súvislosti s COVID-19 presiahnuť počet 5

Aktuálne kurzy

Celoročný polointenzívny kurz angličtiny pre mierne / stredne pokročilých
(A2/ B1)

Začiatok kurzu: 5. október 2020 (pondelok)
Dĺžka kurzu: október 2020 - jún 2021
Rozsah kurzu: 124 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút)
Intenzita výučby: 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny
Čas výučby: pondelok, streda 16.15 - 17.45
Cena kurzu: 392 €
4 splátky bez navýšenia (posledná splátka v januári 2021) v cene nie je zahrnutá povinná literatúra, ktorú škola zabezpečí so zľavou od distribútora
Počet účastníkov: maximum 5
Náplň kurzu: gramatika, slovná zásoba a zdokonaľovanie sa vo všetkých štyroch jazykových zručnostiach - čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie na úrovni mierne /stredne pokročilý
 

Celoročný polointenzívny kurz angličtiny pre stredne/vyššie pokročilých zameraný na konverzáciu
(Upper Intermediate B1/B2)

Začiatok kurzu: 5. október 2020 (pondelok)
Dĺžka kurzu: október 2020 - jún 2021
Rozsah kurzu: 124 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút)
Intenzita výučby: 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny
Čas výučby: pondelok, streda 16.15 - 17.45
Cena kurzu: 392 €
4 splátky bez navýšenia (posledná splátka v januári 2021) v cene nie je zahrnutá povinná literatúra, ktorú škola zabezpečí so zľavou od distribútora
Počet účastníkov: maximum 5
Náplň kurzu: gramatika, slovná zásoba a zdokonaľovanie sa vo všetkých štyroch jazykových zručnostiach - čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie na vyššie pokročilej úrovni, so zameraním na konverzáciu
 

Prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku FCE v termíne jún 2021
(First Cambridge Certificate in English language, B2 úroveň znalosti anglického jazyka podľa CEF, náhrada maturitnej skúšky z angličtiny)

Začiatok kurzu: 1. október 2020 (štvrtok)
Dĺžka kurzu: október 2020 - máj 2021
Rozsah kurzu: 124 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút)
Intenzita výučby: 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny
Čas výučby: utorok, štvrtok 16.15 - 17.45
Cena kurzu: 420 €
4 splátky bez navýšenia (posledná splátka v januári 2021) v cene nie je zahrnutá povinná literatúra a poplatok za skúšku
Počet účastníkov: maximum 5
Náplň kurzu: Okrem zdokonaľovania jazykových znalostí na vyššie pokročilej úrovni je tento kurz zameraný na jazykovú prípravu za účelom získania medzinárodne uznávaného jazykového certifikátu FCE, ktorý vypovedá o jazykovej kompetencii a schopnosti komunikovať v cudzom jazyku v bežných pracovných situáciách, v styku so zahraničím, ako aj v každodennom živote.
Kurz je zameraný na nácvik riešení jednotlivých jazykových úloh potrebných na zvládnutie skúšky a predpokladá minimálne stredne pokročilú vstupnú úroveň znalosti angličtiny.
FCE je 3. úrovňou Cambridgeských skúšok z anglického jazyka pre nerodených hovoriacich (English for Speakers of Other Languages ESOL). Je to skúška na úrovni upper-intermediate, úroveň B2 Európskeho referenčného rámca pre jazyky Rady Európy (CEF B2) a uznáva schopnosť pohybovať sa v škále písomných a hovorených situácií. Úspešní kandidáti získavajú certifikát udelený univerzitou v Cambridge, ktorý je uznávaný univerzitami i zamestnávateľmi v mnohých krajinách.
Skúšku je možné vykonať v Skúšobnom centre pre Cambridge skúšky v Banskej Bystrici v máji/júni 2021.
 

Všetky NOVÉ kurzy angličtiny máme pre vás milí študenti za STARÉ ceny, aj keď počet študentov v jednej skupinke nemôže kvôli aktuálnym opatreniam v súvislosti s COVID-19 presiahnuť počet 5

 

Zápis:

V sídle jazykovej školy Námestie Š. Moysesa 17/A (pri penzióne Kúria, vchod z Bakossovej ulice), telefonicky 0907 816 005, 0948 480 080 alebo e-mailom: ettis@ettis.sk. Osobné stretnutie prosíme dohodnúť vopred.

  • Pomôžeme so zaradením do pre vás vhodného kurzu
  • Jazykový audit (otestovanie vašej doterajšej znalosti angličtiny) zadarmo
 

English TTI Services (ETTIS)

English TTI Services (ETTIS) je súkromná jazyková škola v Banskej Bystrici, ktorá pôsobí v oblasti výučby jazykov na našom trhu od r. 2004 (TTI - Teaching, Translating, Interpreting).

V začiatkoch bola naša činnosť orientovaná na individuálnu výučbu anglického jazyka vo firmách a organizáciach a na tlmočnícke a prekladateľské služby. Pre rastúci záujem od r. 2006 poskytujeme výučbu angličtiny aj v miniskupinách pre verejnosť a firmy.

Počas svojho pomerne krátkeho pôsobenia sme si dokázali získať a stále získavame klientov priateľskou a tvorivou atmosférou a individuálnym prístupom ku každému z Vás. Väčšina našich kurzov je šitá na mieru a takmer všetci klienti k nám prichádzajú na základe odporúčaní od svojich rodinných známych, či kolegov z práce.

Špecializujeme sa na výučbu anglického jazyka pre všetky úrovne a vekové kategórie. Kvalifikovane zabezpečujeme aj výučbu nemčiny, francúzštiny a ruštiny.

 
Námestie Š. Moysesa 17/A, 974 01 Banská Bystrica +421 907 816 005 ettis@ettis.sk